3FM, van vlaggenschip tot zinkend wrak?

Grote veranderingen bij NPO 3FM! Het geduld van de zendercoördinator met Frank van der Lende is na twee jaar op en na Giel Beelen eind vorig jaar op het ochtend timeslot komt er ook (weer) een wisseling van de wacht op het middagtimeslot. Veel van het verval van 3FM wordt tegenwoordig toegeschreven aan het vertrek van Coen en Sander eind mei 2015, wij keken eens goed naar de cijfers om te kijken waar het ‘mis’ ging met de zender.

Tijdvak
Was het maar zo dat één tijdvak slecht liep op NPO 3FM, het vroegere vlaggenschip van de NPO. In dat geval zou een DJ-wissel de oplossing kunnen zijn en zou de zender daarna weer relatief makkelijk aansluiting kunnen krijgen bij de top zenders waar 3FM natuurlijk thuis hoort. Helaas echter is het probleem veel groter dan dat. Op alle timeslots van 06.00 uur tot 18.00 uur zie we minimaal een halvering van het aantal bereikte luisteraars per dag over de meest recente 3 jaar.

Periode
Is het dan alleen maar sinds het vertrek van Coen & Sander dat het mis gegaan is? Coen & Sander hadden op 29 mei 2015 hun laatste uitzending, waarna Frank van der Lende het stokje in de middag overnam. In bovenstaande grafiek zien we dat ruim voor die tijd op alle tijdvakken al het verval was ingezet. Serious Request in december 2013 was nog redelijk goed te noemen, maar vanaf dat moment is er een rechte lijn naar beneden ingezet.

Doelgroep
Is het een specifieke doelgroep die het gevoel met 3FM de laatste jaren mist? Wederom kijken we naar het gemiddelde dagbereik als indicatie van het aantal luisteraars, nu gesplitst in verschillende leeftijdsgroepen zoals in de grafiek onderstaand is weergegeven. Helaas ook deze keer geen goed nieuws. De daling is over de gehele breedte van de core-doelgroepen ingezet. Van 13 tot en met 49 jaar, alle doelgroepen hebben zich de laatste jaren van het station afgewend. De afgelopen maanden is zelfs het kleine deel 50 tot 64 jarigen ook nog gehalveerd. Deze die-hard overgebleven fans van het eerste uur hebben het zinkende schip uiteindelijk ook verlaten.

Luistertijd
Op zoek naar positief nieuws voor 3FM belanden we uiteindelijk bij de luistertijd in minuten. Dit was jarenlang het sterke punt van de zender tegenover een veel kortere luistertijd bij de commerciële concurrenten. Helaas ook hier een neergaande lijn, vooral in de 2 belangrijkste doelgroepen. Veel hiervan zal te maken hebben met het afhaken van luisteraars, vandaar dat het verstandig is om ook eens te kijken naar de luistertijd per daadwerkelijke luisteraar.

Bij de luistertijd per daadwerkelijke lusiteraar zien we eindelijk ook eens een opgaande lijn. Het lijkt er op dat de oudste luisteraars (50+) langer blijven hangen op de zender. Voor alle andere groepen ook hier een overwegend negatieve ontwikkeling.

3FM vs. de rest
Laatste mogelijke lichtpuntje voor 3FM kan zijn dat de hele markt te maken heeft met dalende luistercijfers en meer fragmentarisch luisteren zodat ook de gemiddelde luistertijd per zender overal afloopt.

Ook dit lichtpuntje wordt al snel gedoofd als we naar de cijfers kijken. Natuurlijk is er een afname van bereik, zoals met alle offline mediumtypen constateren. De afname is echter minimaal, dus de afgehaakte 3FM luisteraar is vooral overgestapt naar een andere zender, maar niet afgehaakt op het mediumtype.

Luistertijd per luisteraar dan? Zijn we over de hele linie korter naar onze favoriete radiostations gaan luisteren? Ook hier een negatief antwoord… De gemiddelde luistertijd per luisteraar is zeer stabiel, dus de kortere luistertijd op 3FM is gecompenseerd door een langere luistertijd op andere stations.

Conclusie 3FM
Het probleem van 3FM ligt dus diep, erg diep. Zeker omdat we aan het begin van Q4 staan, waarin de zenderaandelen door adverteerders verdeeld zullen gaan worden. Wederom zal 3FM een lager budget toebedeeld krijgen en wederom zal het toch al sterke OMS daarvan gaan profiteren. Q-music heeft de groei ook niet meer direct te pakken na alle perikelen rondom Mattie en Wietze en het vlaggenschip van OMS, Radio 538, heeft de wind vol in de zeilen.

Als voormalige vaste luisteraar van 3FM, radioliefhebber én als strateeg doet het verval van deze mooie zender pijn. Ik hoop dat de weg naar boven spoedig ingezet zal worden, mijn persoonlijke mening is dat de juiste mensen inmiddels op de juiste timeslots zitten. Laten we hopen dat 3FM snel weer een bepalende rol kan gaan spelen in het radiolandschap, dat maakt het voor ons allen weer een stuk interessanter!

Posted in Media branche, onderzoek, Radio | Tagged , , | Leave a comment

Het Nederlandse dagbladen landschap

De totaal verspreide oplage van ‘het Nederlandse dagblad’ ligt tegen de 3 miljoen exemplaren! Een zeer substantieel aantal en dus ook voor adverteerders een medium om rekening mee te houden! Daar eindigt echter ook direct het goede nieuws, want zoals ook elders in de wereld neemt ook in Nederland de oplage continu af. Onderstaand een korte weergave van de ontwikkelingen van het dagbladenlandschap over de afgelopen 16 jaar. Bronnen hierin zijn het CBS en NOM, die de oplageregistratie enige tijd terug van het HOI heeft overgenomen.

Totaal dagbladen
In de onderstaande grafiek zien we de totale binnenlands verspreide oplage per jaar van de actieve landelijke, regionale en gratis dagbladen afgezet tegen het aantal huishoudens in Nederland. Waar het aantal huishoudens al jaren stijgende is, zien we bij de dagbladen een duidelijk neergaande trend. De resultante van deze twee lijnen is een percentage dat aangeeft hoeveel huishoudens in theorie gedekt worden met een dagblad. In theorie, want er wordt dan uitgegaan van uniciteit in de dagbladen dekking. Het daadwerkelijke cijfer zal dan ook lager liggen dan de meest recente 39%.


Landelijke dagbladen (inclusief gratis)
Vroeger, toen de dagbladen nog met gemak een gezamenlijke oplage van 4 miljoen exemplaren aantikten, was de Telegraaf ook al het grootste dagblad van Nederland. De oplage lag in 2000 tegen de 800.000 exemplaren wat een marktaandeel van ca. 20% betekende. Tegenwoordig komt de Telegraaf niet verder dan 14% marktaandeel op basis van een oplage net boven de 400.000 exemplaren. De Telegraaf is gehalveerd in oplage, waar de markt een kwart van haar oplage is kwijt geraakt en waar de potentie (wederom in theorie) is toegenomen door een groeiend aantal huishoudens.

De andere landelijke dagbladen komen er niet veel beter van af. De huidige nummer 2, gratis dagblad Metro, heeft een daling in 2015 kunnen omzetten in een lichte stijging. Dat lijkt heel positief, echter was dit het jaar dat Spits ophield te bestaan. Deze stijging hebben ze dan ook niet kunnen voortzetten, in 2016 was men alweer bijna terug op het punt van voor 2015.

De huidige nummer 3, het Algemeen Dagblad ook bekend als AD, heeft een flinke opleving gekend in 2006, het jaar dat een aantal regionale dagbladen opgingen in het nieuwe AD. Intussen is ook het AD alweer bijna terug bij af toen het nog een echt landelijk dagblad was. Ook de andere dagbladen binnen deze groep laten dalende cijfers zien. Trouw is zo op het eerste gezicht de enige positieve uitschieter, omdat je met behoud van oplage tegenwoordig binnen deze branche al meer dan gelukkig mag zijn.


Regionale dagbladen
Ook bij de regionale dagbladen zien we sterke dalingen met een totale afname van meer dan 30% over de afgelopen 16 jaar. Het marktaandeel van regionale dagbladen ging in die tijd van 45% naar 39%, dus ten opzicht van de landelijke dagbladen verliest men positie. Natuurlijk geldt ook hier dat de opname van regionale titels in het AD ook aan dit effect heeft bijgedragen.

Ook bij de regionale dagbladen zien we geen positieve ontwikkelingen op titelniveau, iedere titel is er de afgelopen jaren op achteruit gegaan.

De moraal van dit verhaal
Dagbladen hebben te leiden onder de alsmaar verdergaande digitalisering van het mediagebruik onder consumenten. Dit is een feit dat al jaren bekend is en waar de meeste dagbladuitgevers dan ook al serieus mee aan de slag zijn. De oplossing ligt op 3 gebieden:

Digitalisering
Het verdienmodel op het delen van inhoudelijke content op digitale platformen is nog niet sterk genoeg. Oplossingen kunnen liggen in (deels) digitale abonnementen, een betaalmuur (meestal werkt dit niet) of bij het aanboren van meer advertentiegelden door adverteerders meer te bieden dan ‘slechts’ een banner ingekocht via RTB rondom een artikel op de website.

Specialisatie
Zodra de massa afhaakt bij een massamedium, wordt het medium ineens een doelgroep-selectief medium. In een eerdere post hebben we al voorbeelden gegeven van doelgroep-selectieve kenmerken op mediumtype- en titelniveau. Deze selectieve kenmerken kunnen gebruikt worden om een meer eigen karakter te vormen en nóg meer een merk te worden. Verdieping, achtergronden en lifestyle kenmerken worden dan onderscheidende waarden deels in plaats van de feitelijke nieuwsvoorziening.

Werving
Zoals NRC eerder al aangaf is er ook een verschuiving gaande bij het werven van nieuwe abonnees. Door beter inzicht in rendement en doelgroepen kunnen de kosten per geworven abonnee drastisch naar beneden. Combinatie abonnementen en digitale verspreidingsvormen kunnen ook hier een grote rol gaan spelen.

Er zijn nog volop kansen voor adverteerders om middels dagbladen hun commerciële doelen te behalen, echter is het niet meer zo makkelijk als vroeger. De juiste afstemming tussen boodschap, medium, doelgroep en timing is alleen nog maar belangrijker geworden!

Posted in Dagbladen, Media branche, onderzoek, print | Tagged , | Leave a comment

Huis-aan-Huisbladen: van fabels naar cijfers

Nadat we in de vorige post over dagbladen al een aantal mythes cijfermatig onderbouwd naar het rijk der fabelen hebben verwezen, zullen we nu de Huis-aan-Huisbladen onder de loep nemen. Hiervoor gebruiken we de NOM HaH-kranten monitor (meest recente editie is de 2016 update), want dit is de currency binnen Huis-aan-Huisbladen land. Op deze cijfers wordt zelfs afgerekend door exploitanten.

Fabel 1 – HaH-bladen worden alleen nog maar gelezen door oude vrouwtjes die verder niets te doen hebben.

Als Nederland voor 62% zou bestaan uit oude vrouwtjes zou deze fabel kunnen kloppen. Wellicht overbodig om te vermelden, maar er zijn niet 8,3 miljoen oude vrouwtjes in Nederland. Sterker nog, het bereik is zowel onder mannen als onder vrouwen 62%, dus van alle lezers is 50% vrouw en dus ook 50% man! Op leeftijd zien we wel een oplopende selectiviteit naarmate de leeftijd hoger wordt, maar ook zien we dat vanaf de doelgroep 25-34 jaar al bijna de helft van de doelgroep (48,4%) bereikt kan worden.Fabel 2 – HaH-bladen worden bovengemiddeld veel gelezen door de doelgroep boodschappers 20-49 jaar.

Hoezeer ook wij zelf hadden verwacht dat deze fabel waar zou zijn, de NOM cijfers geven toch een selectiviteitsindex onder de 100… Het bereik onder deze doelgroep ligt op 54,9%, maar met een index van 88,6 is de doelgroep niet selectief te noemen. Dat zou overigens wel zo zijn als de leeftijdscomponent niet aan deze doelgroep vast zat. Boodschappers 13+ scoren namelijk met 64,0% bereik en een selectiviteitsindex van 103,3 net wel bovengemiddeld. Ook hier hadden wij heel eerlijk gezegd een hogere selectiviteit verwacht.Fabel 3 – HaH-bladen worden uiteraard gratis verkregen, ze zullen dan ook wel voornamelijk door de laagste sociale klasse gelezen worden.

Hoewel er een overscore zichtbaar is op de lagere sociale klassen, kunnen we niet stellen dat er binnen de hoogste sociale klassen niet naar het HaH-blad omgekeken wordt. Binnen de hoogste sociale klasse (A) scoort het medium nog een bereik van 56,1% en binnen de veelgebruikte AB1 doelgroep komen we zelfs tot 58,6% bereik. Voor wat betreft het aandeel lezers vormt AB1 44% van het totaal en binnen de gestapelde laagste sociale klasse C en D vinden we 36% van de lezers. De hogere sociale klassen zijn vandaar dus zwaarder vertegenwoordigt binnen de lezersgroepen dan de laagste sociale klassen. Ook deze fabel is dus niet waar, hoewel dat toe te rekenen is aan de onevenwichtige verdeling van personen over de verschillende sociale klassen!Fabel 4 – Huis-aan-Huisbladen worden vooral in de plattelandsprovicies gelezen.

Dit is de eerste fabel die wel waar blijkt te zijn. Als we binnen de totale lezersgroepen de mensen afkomstig uit Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland (de stedelijke provincies) optellen, komen we niet verder dan 43% van de lezers. Toch is het nog steeds opvallend dat 43% van alle lezers uit ¼ van de provincies komt, terwijl dit dan ook nog eens de meest stedelijke provincies zijn. Dat dit mediumtype geen bereik heeft in de Randstad mag dan ook nooit meer gezegd worden!

Fabel 5 – Als het dan niet de provincies zijn, dan toch op zijn minst zal de stedelijkheid van het verzorgingsgebied invloed hebben op het leesgedrag…

Stedelijkheid vertoont inderdaad een vrij sterke overeenkomst met het bereik van het lokale huis-aan-huisblad. Dit is met name terug te zien in de selectiviteit op deze variabele. Toch is de selectiviteit op de sterk stedelijke gebieden exact 100 en dus gemiddeld te noemen. Alleen de zeer sterk stedelijke gebieden lopen achter in het bereik, alle overige gebieden in Nederland zijn gemiddeld of zelfs meer dan gemiddeld hun huis-aan-huisbladen aan het lezen. De hoogste bereik percentages zijn te behalen in het noorden (71%) of oosten (66%) van ons land Het zuiden blijft achter, wat gezien de provincie indeling in de vorige grafiek vooral aan Nood-Brabant is toe te schrijven.Fabel 6 – Het hele huis-aan-huismedialandschap wordt gedomineerd door De Persgroep (DPN), oftewel de vroegere Wegener uitgaven. Landelijk bereik is alleen met DPN te realiseren.

Het is niet te ontkennen dat DPN het marktleiderschap stevig in handen heeft, toch kom je met alleen de DPN titels in landelijk opzicht bereik te kort. Slechts 32,8% bereik zal voor veel landelijke spelers niet voldoende zijn en met name retailers zullen maar moeilijk aan lokale vestigingen kunnen uitleggen waarom ze ter plekke geen dekking hebben. Zelfs met de samenwerkende partijen komt DPN uit op ‘slechts 43,0%’ bereik binnen heel Nederland en dus veel blinde vlekken. Ook is het gebruikte onderzoek geïnitieerd en gefinancierd door de grote partijen en zijn derhalve niet alle titels gemeten, wat voor belangrijke afwijkingen in het gemeten bereik kan zorgen.Verder gaat het in deze analyse alleen over bereik en niet over kwaliteit. Worden alle titels ook echt evengoed gelezen? Abovo maakt regelmatig kwaliteitsanalyses voor specifieke gebieden en zet deze af tegen de financiële voordelen van concentratie en exclusiviteit.
Veel fabels hebben we al kunnen ontkrachten middels bovenstaande cijfers, toch merken we dat er ook nog steeds vele blijven bestaan. Als media adviesbureau hebben we geen voorkeur voor huis-aan-huisbladen, maar wel veel ervaring, kennis en verstand van deze markt! Alle vragen zijn welkom!

Posted in Huis-aan-Huis, Media branche, onderzoek, print | Tagged , | Leave a comment

Bereik online en op TV versus de temperatuur!

Dagelijks TV kijken lijkt anno 2017 niet meer de norm te zijn, vooral jongeren laten het op dit traditionele medium sterk afweten. Tijd om eens in de cijfers per dag te duiken van beide mediumtypen en ook eens wat variabelen erbij te betrekken die invloed hebben op kijk- en surfgedrag. Om het beeld eerlijk te houden zullen we deze keer niet inzoomen op leeftijdsgroepen, waar uiteraard wel sterke verschillen waarneembaar zijn, maar de algemene groep van 13 jaar en ouder nader onderzoeken.

Hiervoor gebruiken we de volgende bronnen: SKO meet al jaren de kijkcijfers die wij als branche niet alleen gebruiken voor analyse en optimalisatie, maar waar we ook daadwerkelijk campagnes op afrekenen. Middels de zogenaamde kijkkastjes bij 1.250 gezinnen komen deze cijfers tot stand en door vele vastgelegde wegingen en berekeningen wordt zo een gevalideerd beeld van de dagelijkse TV kijkersaantallen gegeven. GfK Dam (online bereiksonderzoek) is vanaf het 2e kwartaal van 2014 redelijk betrouwbaar geworden door de toevoeging van data vanaf smartphones en tablets, vandaar de plotselinge stijging van het dagbereik rond die periode. Als laatste bron gebruiken we de data van het KNMI, om exacter te zijn de meetdata van meetstation De Bilt.

Wat direct opvalt is de piek in kijkcijfers rond juni 2014, niet geheel toevallig de periode dat Nederland nog trots kon zijn op haar nationale voetbalelftal dat in Brazilië tot aan de halve finale reikte. Deze piek in TV bereik is online niet terug te zien. Verder zien we dat TV bereik vaak tegengesteld aan de temperatuur loopt, bij lagere temperaturen kijken we meer TV, omdat we simpelweg meer binnenshuis te vinden zijn waar traditioneel de TV staat. Het totale online dagbereik is veel stabieler dan het TV bereik en lijkt dus veel minder afhankelijk van het weer te zijn.

Dan het algemene beeld dat TV kijken zeer s
nel aan het afnemen is. Dit beeld zagen we met name in 2016 ontstaan, maar 2017 lijkt zich te stabiliseren op het niveau van 2016. Wat verder opvalt is dat het online bereik ook aan het stabiliseren is. Waar de algemene verwachting is dat iedereen tegenwoordig altijd online is, heeft online het erg moeilijk om het televisiebereik te evenaren. Ongetwijfeld gaat dit de komende tijd wel gebeuren, maar vooralsnog alleen in de zomer. Nu de zomer eraan komt zal online de komende maanden wellicht boven TV komen te liggen, interessante vraag is of dat na september ook nog het geval zal zijn.

Voor adverteerders is het lastig om het online bereik te verzilveren, omdat het zeer versnipperd over vele apparaten en websites opgebouwd wordt. Om snel online bereik met bijvoorbeeld videocontent te genereren zijn massaplatformen nodig zoals YouTube en Facebook of een hele verzameling aan nationale topsites, maar zelfs dan kost het vrij lang om substantieel bereik op te bouwen. Het longtail principe laat hier zijn negatieve kant zien, om de massa in korte tijd te bereiken is een flinke portemonnee nodig en is de keuze gering. Bij TV inzet zijn een aantal zenders verantwoordelijk voor het grootste deel van het op te bouwen bereik, maar zijn deze voor een deel uitwisselbaar waardoor er echt iets te kiezen (en dus te onderhandelen) valt. Ook is er een sterke seasonality wat kosten betreft waarvan gebruik kan worden gemaakt.


Bronnen: GfK DAM (dagbereik in % van 13+) & SKO (dagbereik in % van 13+) & KNMI gemiddelde dagtemperatuur De Bilt.

De keuze tussen online video en TV is niet zo makkelijk te maken, maar behoeft gelukkig vaak ook niet gemaakt te worden. Beide mediumtypen vullen elkaar afhankelijk van de gewenste doelgroep en periode erg goed aan. Abovo heeft sinds kort een exclusieve samenwerking met Google, waardoor de meerwaarde van de inzet van YouTube op een TV campagne inzichtelijk gemaakt kan worden. Onze afdeling Strategie kan hier desgewenst verschillende analyses op loslaten, of het nu gaat om het verhogen van bereik of het verlagen van de totale investering! Zelfs met de gewenste online video creatie kunnen we van dienst zijn, ook op dit vlak kunnen we gebruik maken van de onuitputtelijke kennis en ervaring van Google!

Posted in onderzoek, Televisie, TV | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kennisupdate dagbladen

Misschien niet spannend, omdat het niet (volledig) digitaal is? Think again! Dagbladen bereiken nog steeds een groot deel van Nederland, hoewel het wel vooral het oudere deel van Nederland (50+) is. Laat nou net dat wel het deel zijn waar het grootste deel van het Nederlandse vermogen zit volgens het CBS in onderstaande weergave. Wellicht iets veroudert, maar de laatste paar jaren is met name de oudere groep rijker geworden en dus zijn de verschillen alleen maar nog groter geworden!

Terwijl de ontwikkelingen bij digitale media elkaar in rap tempo opvolgen en ook de TV markt (dalende kijktijden) en de radiomarkt (DJ-swap) volop in beweging zijn, is er één mediumtype dat staat als een huis. Dat lezers weet te boeien en daadwerkelijk laat betalen voor content. Eén mediumtype dat ondanks de al jarenlang doorgaande verlaging van oplagen toch nog steeds stabiel is in aantal titels. En het enige mediumtype met een abonneegraad van boven de 90%! Dat mediumtype is het Nederlandse dagblad!

Natuurlijk is er genoeg aan de hand in de dagbladenwereld. Mediahuis en Talpa strijden om TMG, NDC lijkt de advertentieverkoop te willen verplaatsen en hoe zat het ook alweer met nrc.next vs. NRC Handelsblad? Allemaal interessante onderwerpen, maar Abovo Media richt zich voorlopig even op de lezersmarkt. Wie is de lezer van het dagblad en wat zijn de verschillen tussen de dagbladen? Een update van de waarschijnlijk al aanwezige basiskennis dagbladen!

Tegenwoordig zijn er nog twee soorten dagbladen, te weten regionale en landelijke dagbladen. Vroeger was er nog een 3e soort, maar sinds het verdwijnen van Dag, De Pers en Spits is Metro nog het enig overgebleven gratis dagblad. Deze titel is inmiddels volwassen en plaatsen we tussen de landelijke dagbladen. Voor onze analyse gebruiken wij de net verschenen NOM PrintMonitor 2017-I, dit onderzoek geeft op basis van meer dan 17 duizend respondenten alle gewenste kenmerken van de dagbladen weer.

Het verschil tussen de regionale en de landelijke dagbladen zit niet zozeer in het geslacht van de lezer, over het algemeen is dat redelijk 50/50 verdeelt. Wel zien we dat de regionale dagbladen lezer iets ouder is, terwijl ook de landelijke dagbladen lezer onder de 50 jaar al moeilijk te vinden is. Het zal dan ook niemand verrassen dat de dagbladen lezers voor een groot deel al met pensioen zijn. Een opmerkelijk verschil is er te zien op sociale klasse, regionale dagbladen scoren vooral op de laagste sociale klassen en de landelijke dagbladen op de hoogste 2 sociale klasse. Verder is er natuurlijk op geografisch gebied het een en ander vast te stellen, landelijke dagbladen worden vooral in het stedelijke westen gelezen, regionale dagbladen in de minder stedelijke niet-westelijke provincies.

Op titel niveau is er ook veel te herleiden uit het eerder aangehaalde onderzoek, een paar highlights geven we hieronder weer. De Telegraaf is het enige echt landelijke dagblad, met lezers binnen alle sociale klassen en ook zien we een redelijk vlakke geografische spreiding. Metro lezers zijn vooral mannen (65%) en zijn zeker niet alleen binnen de jongste doelgroepen te vinden, tot 60 jaar zien we een gemiddelde verhouding over alle leeftijdsgroepen.

Het AD is het landelijke dagblad met de grootste groep lezers binnen de lagere sociale klasse, in tegenstelling tot de andere landelijke dagbladen hebben zij een meerderheid aan lezers binnen de D klasse. Daartegenover staat dan De Volkskrant, meer dan 50% van de lezers zit in de hoogste sociale klasse (A), iets wat we overigens ook bij de meer financieel gerichte landelijke dagbladen NRC Handelsblad, nrc.next en het FD zien. De hoge sociale klasse en de focus op het stedelijke gebied zien we overigens altijd samen terugkomen, deze twee variabelen gaan bij de dagbladen hand-in-hand.

Ook Trouw kent een zeer landelijke spreiding net als De Telegraaf, ware het niet dat het Zuiden van Nederland plotseling ontbreekt in het profiel. De christelijke dagbladen ND en RD zouden gevoelsmatig ongeveer hetzelfde profiel hebben, maar ook dat blijkt niet zo t zijn. Wel hebben deze twee titels gemeen dat ze vooral een hoog aandeel huisvrouwen bereiken! Het RD zit iets meer op de jonge gezinnen en het ND is iets ouder en stedelijker.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de dagbladen, maar vraag vooral onze whitepaper aan, met alle data overzichtelijk verwerkt in duidelijke grafieken!

Posted in Dagbladen, Media branche, onderzoek, print | Tagged , | Leave a comment

The end of Sky Radio as we know it… ?

Getriggered door recente nieuwsberichten en vraagstellingen over bijvoorbeeld een vertrek van Edwin Evers naar Spotify aan Jan-Willem Brüggenwirth en de kans dat Mattie en Wietze van Q-Music naar Sky Radio zouden gaan hebben wij eens opnieuw naar het radiolandschap gekeken.

Uiteraard valt de enorme daling van 3FM (blauw) op, met name in de voorheen topperiode december (Glazen Huis), daar is inmiddels al genoeg over gezegd. Interessant gezien de inleiding is nu met name Sky Radio (oranje). Deze zender zou je kunnen zien als een soort Spotify op een FM frequentie, want bestaat uit vaste muzieklijstjes zonder enig actueel commentaar afgezien van het nieuws.

Wat opvalt aan de oranje lijn is dat deze steeds diepere dalen kent en een steeds hogere piek rond december. Verliest Sky Radio dan zijn continuïteit? Is de zender alleen nog maar interessant tijdens ‘The Christmas Station’ periode en zouden ze meerdere momenten moeten gaan claimen? Past überhaupt een station zonder DJ’s nog wel in het huidige aanbod, of hebben we daar genoeg andere (digitale) alternatieven voor?

Het lastige is dat er niet zo makkelijk andere perioden te vinden zijn waar veel muziek over gemaakt is, wellicht zou Valentijnsdag nog wel lukken en misschien ook de zomervakantie met zomerse hits, dat zou voor Sky Radio nog een idee kunnen zijn. Maar liedjes over bijvoorbeeld Pasen of Moederdag zijn er niet bijzonder veel. Verder missen deze perioden een bepaalde mood-setting, oftewel het kerstgevoel.

Hoe logisch zou het zijn om dan muziek te programmeren op basis van een bepaalde mood-setting of andere persoonlijke voorkeuren. Dit is echter al gedaan, niet geheel toevallig door Sky Radio zelf. Het station heeft vele line extensions zoals Sky Radio Lovesongs of Summerhits, maar geen ervan is erg populair. Ook op persoonlijke voorkeuren heeft Sky Radio geëxperimenteerd met MyRadio, maar ook dat kunnen we geen succes noemen.

De reden voor het niet slagen van dergelijke initiatieven en wellicht ook het wegzakken van Sky Radio in de ‘dalperiode’? Waarschijnlijk omdat het er allemaal al is in de vorm van Spotify en andere vergelijkbare diensten! Zou dat dan ook de reden zijn dat Sky Radio nu het hitduo van Q-Music (zie de rode lijn in de grafiek) probeert in te lijven? Gaat Sky Radio afstappen van de formule om geen live DJ’s in te zetten? Dat zou zomaar eens kunnen…

Posted in Media branche, onderzoek, Radio | Tagged , | Leave a comment

3FM Serious Request 2016

Het is vlak voor de kerstdagen, koud buiten en Serious Request op de radio, traditioneel recept voor vele hoogtepunten! Of toch niet? Want hoe staat het met het zorgenkindje van de Publieke Omroep? Gaat Serious Request het lastige jaar van 3FM nog goed maken of staat het lagere aantal DJ’s symbool voor de definitieve ondergang van dit eens dominante radio event?

Als we kijken naar Google zoekgedrag dan zien we een flinke afname over de afgelopen jaren, maar natuurlijk is het event nog niet voorbij, dus om nu al conclusies over 2016 op basis van deze cijfers te trekken zou voorbarig zijn.

Toch ligt een afname van de populariteit wel in de verwachting, als we kijken naar de cijfers van 3FM. Onderstaand een weergave van verschillende waarden op de doelgroep 10+ zoals die door NLO gemeten worden, over alle waarden zien we een behoorlijke terugval over de tijd. Waar Serious Request nog altijd een piek blijkt te zijn in de programmering, valt deze piek wel steeds verder weg de laatste paar jaar.

 

In de cijfers van alleen de perioden met december zien we dat de december maand al 1/3 van zijn netto bereik is verloren, namelijk van 3 miljoen naar 2 miljoen bereikte personen.

 

 

Zijn er dan zelfs in deze kersttijd geen lichtpuntjes? Gelukkig wel! De zomerperiode is altijd een moeilijke periode geweest, dus zien we traditiegetrouw direct na de zomer een korte stijgende lijn bij 3FM. Dit jaar gaat die stijging echter wat langer door dan gewoonlijk, dus het kan zijn dan 3FM wat terrein aan het goedmaken is op de concurrentie.

Hoe het ook gaat zijn, de komende maanden zullen belangrijk zijn voor de zender. Komt men uit het diepe dal, of is de bodem toch nog niet in zicht. Laten we in het licht van de concurrentie op de radiomarkt hopen op een mooie kerst en een nog veel beter nieuwjaar voor 3FM! Voor iedereen fijne feestdagen en een knallend nieuwjaar!

Posted in Media branche, onderzoek, Radio | Tagged , , | Leave a comment

Over dode bomen, oude vis en de kattenbak

Sinds enkele dagen zijn de meest recente gegevens over zowel de oplage (vroeger HOI) als ook het bereik (NOM Print Monitor) van de Nederlandse dagbladen weer gepubliceerd. Net als bij veel andere traditionele mediumtypen lopen de aantallen terug, maar hoe snel lopen ze terug en wat betekent dit voor adverteerders?Dagbereik

De dagbladen lopen het snelst terug van alle hierboven weergegeven massamedia. Het totale dagbereik van de dagbladen komt tegenwoordig zeer dicht in de buurt van de HaH-bladen, die overigens opvallend stabiel zijn gebleven (van 46% naar 45%). We constateerden al eerder dat HaH-bladen vooral een imagoprobleem hebben, mochten de cijfers deze zelfde trend blijven volgen dan kunnen we binnenkort constateren dat de HaH-bladen een hoger bereik hebben dan de dagbladen. Vooral als we alleen de regionale dagbladen nemen, dat is immers de eerlijke concurrent van de HaH-bladen, dan zien we dat de HaH-bladen bijna het dubbele bereik genereren. Afgezet tegenover dagbladen zijn ook TV en radio stabiel, hoewel ook deze mediumtypen nog steeds een dalend bereik laten zien.

Oplage dagbladenBereik dagbladen

Binnen de dagbladen zien we zoals gezegd een daling in zowel oplage als ook bereik bij landelijke en regionale dagbladen, maar wat het meest opvalt is dat landelijke dagbladen een veel hogere oplage nodig hebben per procent gegenereerd bereik. Bij landelijke dagbladen ligt dit over de afgelopen 3 jaar op gemiddeld 66.977 exemplaren, de regionale dagbladen hebben hier ‘slechts’ 42.428 exemplaren voor nodig. Eén verklaring hiervoor is dat regionale dagbladen meer worden doorgegeven, waardoor je minder exemplaren nodig hebt voor een hoger bereik. Een tweede verklaring ligt in het hogere aandeel abonnementen ten opzicht van losse verkoop bij regionale dagbladen. Er worden dus minder regionale dagbladen weggegooid en daardoor hebben de regionale dagbladen per stuk een hogere bereikswaarde.

Over waarde gesproken, verliest print nu zijn waarde in het medialandschap? Hebben we het echt over dode bomen, kan de vis er in of gebruiken we print alleen nog maar voor de kattenbak? Nee hoor, print is en blijft een fantastisch mediumtype, alleen verandert de strategische keuze voor print wel enigszins. Print is bij uitstek geschikt in combinatie met nieuwswaarde (inhakers) en zeer goed in staat om een bepaalde (tegenwoordig vooral oudere) doelgroep te bereiken. Verder bieden landelijke dagbladen een zeer interessant linkse, dan wel rechtse doelgroep. Kunnen ze in bepaalde branches erg sterk zijn of een bepaalde geografische streek goed dekken. Of bieden een perfect financieel, dan wel sport gerelateerd Umfeld… Print is niet dood en zal nooit verdwijnen, het wordt alleen selectiever. Mensen kiezen bewuster voor een bepaalde krant of HaH-blad en daardoor zou de commerciële waarde van het mediumtype nog wel eens kunnen stijgen, in tegenstelling tot de oplage en het bereik.

Posted in Media branche, onderzoek, print, Radio, Televisie, TV | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Update radio mei 2016

In het radiolandschap kan het niemand ontgaan zijn dat er flinke verschuivingen plaatsvinden. De vrije val van NPO 3FM en de groei in 2015 van 538 zijn de meest in het oog springende wijzigingen, maar ook de goede score van NPO Radio 2 (met oa Gerard Ekdom overgestapt vanaf 3FM) mag een flinke verschuiving genoemd worden.Radio update mei KDH jaar

Zoals al eens eerder opgemerkt hebben radio-events altijd een belangrijk aandeel in de meest recente luistercijfers. Omdat hierop ook de nieuwe campagnes vaak gepland worden heeft dat vaak nogal wat gevolgen voor de inzet door adverteerders van de verschillende zenders. Zo zien we dat het Glazen Huis van 3FM in 2015 niet eens meer voor een piek in de luisterdichtheid heeft kunnen zorgen. Radio 538 heeft het traditioneel ook altijd lastig rond de kerstperiode, ook dit jaar zien we bij hen een licht dalletje in de cijfers. Wie profiteert er dan wel rond de kerst? Sky Radio zien we redelijk gelijk aan vorig jaar en ook NPO Radio 2 laat niet een veel grotere piek dan vorig jaar zien. Ook de overige stations zijn redelijk gelijk aan vorig jaar, behalve Radio 10 (vanwege de overzichtelijkheid nu niet weergegeven in deze grafiek), dit station maakt een redelijke groei door, maar niet genoeg om het verlies van NPO 3FM op te vangen. Enige conclusie is dan ook dat we afgelopen kerst samen minder radio hebben geluisterd dan het jaar ervoor, wat vooral te wijten is aan een veel minder goed scorend Glazen Huis!Radio update mei KDH periode

Het verlies van NPO 3FM vertaald zich door in een behoorlijke bereikswinst bij Radio 538. Verder is opvallend te zien dat de luisterdichtheid bij Sky Radio wel ongeveer gelijk is aan die van kerst vorig jaar, maar dat het bereik aanmerkelijk hoger is. Dit is te verklaren door een hoger aantal luisteraars die per persoon minder lang blijven luisteren. Ditzelfde is ook al jarenlang de zwakke plek van Radio 538, deze zender heeft veel extra bereik gerealiseerd, maar heeft het lastig om haar luisteraars vast te houden.Radio update mei NB periode

Als we dan kijken naar die eerder genoemde luistertijd per luisteraar, valt op dat juist een evenement als de Top 2000 (NPO Radio 2) zeer goed in staat is om luisteraars lang vast te houden. Het opbouwen van contacten binnen een campagne rond de Top 2000 zal dan ook geen enkel probleem zijn, bij Radio 538 is dat ondanks de forse groei van het station nog steeds erg lastig en kostbaar. Overigens is Radio Veronica ondanks de moeite om tot groei in luisterdichtheid en bereik te komen wel zeer goed in staat om luisteraars lang aan zich te binden, dit jaar zou Veronica wel eens een mooie groei kunnen gaan doormaken als ze de huidige luisteraars op deze manier weten vast te houden en zelfs te laten uitgroeien.Radio update mei LtL periode

Laatste radiografiek is een verdere uitvergroting van NPO 3FM vs. Radio 538 op de eerder genoemde waarden netto bereik en luistertijd per luisteraar. Duidelijk te zien is dat het bereik veel sneller daalt dan de luistertijd bij NPO 3FM (blauw), hoewel de zender intussen wel gewaarschuwd zou moeten zijn dat voor de lange termijn de luistertijd een zeer belangrijke waarde is. Radio 538 (rood) blijkt echter zelfs met de komst van Coen & Sander nog niet heel goed in staat om luisteraars vast te houden. Zouden de luisteraars van Edwin Evers en Coen & Sander dan toch te veel uit elkaar liggen om ook doorluistereffecten te sorteren? Voor het bereik zou dat niet zo erg zijn, voor het genereren van contacten (imago en awareness campagnes) zoals eerder gezegd is dat lastiger!Radio update mei LtL vs NB periode

Tot zover deze radio update! Voor vragen ben ik uiteraard bereikbaar!

Posted in Media branche, onderzoek, Radio | Tagged , , | Leave a comment

Update TV kijken mei 2016

We zitten alweer in het 2e kwartaal van 2016, tijd om eens te kijken wat er met TV de afgelopen tijd is gebeurd!

Voor diegenen die minder bekend zijn met het TV landschap in Nederland, is het wellicht niet overbodig om allereerst te vermelden dat in Nederland de TV markt vooral gedomineerd wordt door NPO (Nederland) 1 en RTL 4. Verder valt direct op dat evenementen zoals de Olympische Spelen, de Tour de France en een voetbal event (EK of WK) behoorlijk wat invloed hebben op de prestaties van NPO 1. Het reguliere patroon is overigens redelijk vast, in de donkere dagen rondom kerst kijken we meer TV en in de zomer veel minder!TV update mei Kdh

En wanneer NPO1 en RTL 4 fluctueren, zie je dat direct terug op totaal- en exploitantniveau. De eerder genoemde donkere-dagen-trend zien we ook duidelijk terug in de cijfers, evenals een licht afnemende kijkdichtheid over de totale periode (lagere pieken, diepere dalen). De weergegeven exploitanten zijn overigens goed voor ca. 90% van het totaal, het overige betreft kleinere digitale en/of niche zenders en de regionale zenders.TV update mei Kdh expl

Met deze exploitanten is overigens een heel goed weekbereik te realiseren, waarbij RTL en de STER elkaar niet veel ontlopen. Zelfs de kleinste van ‘de grote 4’, te weten BrandDeli is nog goed voor een weekbereik van rond de 60% gemiddeld, dit loopt op maandniveau op tot gemiddeld 90%.TV update mei WB expl

Natuurlijk zien we wel dat er in Nederland iets minder TV gekeken wordt de laatste tijd, met name onder de jongste doelgroepen neemt het aantal minuten af. De in onderstaande grafiek weergegeven trendlijnen zijn allen negatief, maar op de jongste doelgroepen zien we de grootste afname.TV update mei KtK 1

Concreet hebben we het dan over maximaal 7% minder kijktijd per dag, wat in totaal ongeveer 13 minuten is op de jongste doelgroep. Bij de oudere doelgroepen (50-64 jaar en 65 jaar en ouder) is de afname nihil, deze kijken nog steeds het meeste TV van alle doelgroepen (meer dan 300 minuten per dag), het medium TV is dus wat dat betreft zeker aan het verouderen!TV update mei KtK 2

 

 

 

 

 

 

Tot zover deze update, bij vragen hoor ik het graag! Alle hierboven gebruikte data is afkomstig uit SKO, het enige officiële TV kijkcijfer onderzoek in Nederland.

Posted in Media branche, onderzoek, Televisie, TV | Tagged , , , , | Leave a comment