Qmusic de nieuwe week-bereiksleider, maar wat doet het mediumtype?

Vorige week werd bekend dat Qmusic de nieuwe bereiksleider van Nederland werd. Maar ik wil het graag over radio in zijn algemeen hebben. Met name de luisterlocatie en de ontvangstwijze zal ik iets nader toelichten. Alvast een schot voor de boeg? We luisteren het meest thuis en het langst op school/werk. Het radiosignaal komt het meest via de FM/kabel en het langst via internet!

Opzet

Voor onze analyse gebruiken we de twee belangrijkste KPI’s op het gebeid van de beoordeling van mediumtypen, te weten het aantal mensen dat luistert versus hoe lang deze mensen dan luisteren. Middels de variabelen ‘Gemiddeld dagbereik (%)’ en ‘Luistertijd per luisteraar per dag (min.)’ worden deze KPI’s het beste in kaart gebracht.

Qua periode gebruiken wij de meest recente meetperiode en de twee voorgaande meetperioden. Om de conclusies gedegen en structureel betrouwbaar te maken hebben we alle afzonderlijke perioden ook bekeken, hiermee zijn de getrokken conclusies beoordeeld en gevalideerd.

Luisterlocatie

De locatie is natuurlijk van belang omdat intensiteit van consumeren en de manier van informatie opnemen nogal verschillend is per locatie. Thuis luister je toch anders en wellicht naar een andere zender, dan waar je onderweg naar luistert. Op kantoor heb je meer met verschillende mensen te maken en staat het mediumtype wellicht veel meer op de achtergrond.

Op dagbereik blijft de locatie ‘Thuis’ veruit de grootste bereiksleverancier (44%) en deze afstand is de laatste perioden ook alleen maar groter geworden. ‘Auto/onderweg’ (22%) is natuurlijk mede door Corona flink afgenomen, maar was ook al flink minder dan ‘Thuis’. ‘Werk/School’ komt nu uit op 7% en is daarmee nog iets kleiner geworden dan voorheen.

Qua luisterduur zie we dat ‘Werk/school’ het hoogste was en blijft (384), wel is ‘Thuis’ (255) de laatste tijd toegenomen, vreemd genoeg vooral vóórdat Corona om de hoek kwam kijken. ‘Onderweg’ (97) is stabiel gebleven de afgelopen jaren.

Ontvangstwijze

Ook de ontvangstwijze kan van belang zijn. Als je via internet radio luistert is de kans vrij groot dat je ook tenminste af en toe online bent voor andere zaken. DAB+ is erg interessant voor de toekomst van het mediumtype, maar wordt voornamelijk in de auto geluisterd, wat ook een aanwijzing is voor de intensiteit en de mogelijke directe responskans!

In het dagbereik zien we een opvallende daling van het percentage bij ‘FM/kabel’ (41%) die vooral ingezet is vóórdat de Corona crisis ons bereikte. Het leeuwendeel van het dagbereik wordt ook gerealiseerd via deze ontvangstwijze, want de nummer twee, ‘Internet’, komt op slechts 17% uit. ‘DAB+’ is ondanks de vele communicatie vanuit het mediumtype nog steeds maar goed voor een dagbereik van 10% en steeg ook niet heel hard de afgelopen jaren.

Bij de luisterduur zien we relatief weinig verschil tussen de ontvangstwijzen. Wel zien we dat ‘Internet’ de langste luisterduur kent (257), gevolgd door ‘FM/kabel’ (233) en dan pas ‘DAB+’ (192).

Overall beeld

Radio wordt dus zeker niet alleen in de auto geconsumeerd. Sterker nog, op bereik genereert ‘Thuis’ 2x zoveel bereik en op luistertijd zitten zowel ‘Thuis’ als ‘Werk/school’ fors boven ‘Onderweg’.

De twee meest gebruikte ontvangstwijzen (‘FM/kabel’ en ‘Internet’) blijven groeien in luisterduur, maar in bereik zien we een duidelijke afname van de traditionele FM/kabel consumptie. Deze daling wordt wel enigszins opgevangen door internetgroei, maar natuurlijk zijn er online veel meer mogelijkheden dan via FM of de kabel. De angst dat de Nederlandse radiostations bereik verliezen door minder gebruik van FM/kabel is dus zeker gegrond.

Zenders

Om toch nog heel even terug te komen op de verschillende radiozenders hierbij nog even een paar belangrijke radiozenders op dezelfde assen weergegeven. Per zender vallen de volgende zaken op:

Qmusic

De zender is gestegen in zowel bereik als luistertijd, wat een versnelling in haar positie te weeg heeft gebracht tot de nummer één van Nederland. Met name de stijging op luistertijd is voor de langere termijn een goed teken!

Radio 538

Hoewel Radio 538 gestegen is in luistertijd, is de daling op bereik te veel gebleken om de nummer één positie vast te houden die ze vroeger had. Er is flink wat werk aan de winkel om de vrije bereiksval te doen stoppen, hoewel de positieve ontwikkeling op luistertijd zeker wel hoop biedt voor de toekomst.

NPO Radio 2

Nu al jaren stabiel op zowel luisterduur als ook bereik is NPO Radio 2 een blijvertje in de top 3 van radio stations. Gezien die stabiliteit en de hoogte van beide waarden verwacht ik geen snelle stijging óf daling maar vooral een continuering van een mooie toppositie.

Radio 10

De hoogste luistertijd, maar het laagste bereik van de groep stations hier. In Radio 10 zit dus nog een enorme potentie als meer luisteraars het station weten te vinden!

Geplaatst in Abovo, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Radio, radio | Een reactie plaatsen

Radio en TV in 2020

Intussen is het maart 2021 en kunnen we dus terugkijken op een volledig jaar 2020 voor wat radio en TV in Nederland betreft (radio loopt altijd wat achter qua luisterdata). Tijd om de balans van een uniek jaar op te maken!

De basis

Voor radio en TV wordt in de zogenaamde vakmedia altijd gebruik gemaakt van luister- en kijkdichtheid. Een variabele die bijna niet uit te leggen is aan de buitenwacht. Liever maken wij gebruik van de twee basiscomponenten van deze variabele, namelijk het bereik (hoe veel mensen kijken/luisteren er) en de luister-/kijktijd per luisteraar/kijker (hoe lang kijken/luisteren die mensen). Alle weergegeven cijfers zijn op basis van de doelgroep 25-54 jaar en zijn afkomstig uit de currency onderzoeken SKO en NLO.

In de basis is zowel de hoeveelheid als de duur van de TV consumptie wat grilliger dan die van radio, je zou dan ook verwachten dat ook in een pandemie radio stabieler zou zijn dan tv. Of dit zo is zullen we nu gaan bekijken.

TV

Op TV zagen we afgelopen jaar dat de corona pandemie voor extra bereik heeft gezorgd. Vanaf maart (het uitbreken van de pandemie) ligt het bereik hoger dan in dezelfde maand in 2019 en die verhoging houdt aan tot aan de zomervakantie, het moment dat de meeste versoepelingen werden ingevoerd. Vanaf september, en dus de start van de tweede golf, zien we dat het bereik wederom hoger is dan in 2019. Deze verhoging houdt aan tot minimaal februari 2021. In de kijktijd zien we ongeveer hetzelfde beeld, ook hier een verlenging van de kijktijd in maanden dat we het meest te maken hebben met deze pandemie en de genomen maatregelen.

STER de grote winnaar

Omdat TV meestal op exploitant wordt ingekocht en niet per zender, kijken we ook nog even naar de verhouding op exploitantniveau. Hier zien we niet alleen de grootste stijging van bereik bij het begin van de pandemie, maar ook de grootste daling van het bereik als we denken dat de pandemie voorbij is (zomervakantie). Waar er meestal een duidelijk eerste, tweede en derde positie is, zien we in onderstaande dat de STER af en toe dicht bij de koppositie van AdAlliance (RTL & BrandDeli) in de buurt komt. Normaal gesproken zien we dat alleen tijdens evenementen als de Olympische Spelen, het Eurovisie Songfestival en het EK of WK voetbal.

Op de kijktijd is het effect zo mogelijk nog extremer, ook dat kennen we van de evenementen. In kijktijd was er al niet zo’n duidelijke driedeling als bij het bereik, want AdAlliance is continu de duidelijke nummer één, maar nu zien we nog sterkere pieken én dalen bij de STER.

Radio

Ook op radio zien we wel een duidelijk effect van corona, maar in tegenstelling tot bij TV zien we een negatief effect op het bereik. Natuurlijk missen we de ochtend- en avondspits vanwege het in vele gevallen wegvallen van woon-werkverkeer, maar een groter effect heeft het wegvallen van radio luisteren op het werk of thuis. Want de spits zorgt maar voor een klein deel van het opgebouwde bereik van radio (hoogtepunt van bereik op radio ligt rond 10.00 uur), maar met name thuis en op het werk luisteren vielen weg.

Ook op de duur van het luisteren zien we een corona effect, dit effect is echter alleen waarneembaar in de eerste corona golf. Bij de tweede golf zien we pas in december dat in 2020 langer wordt geluisterd dan in 2019.

Qmusic corona kampioen

Radio is geen zapmedium, dus heeft het vergelijken van exploitanten niet zo veel zin. Als we kijken naar het dagbereik van de verschillende zenders dan valt de pijnlijke val van Radio 538 uiteraard op. Luistertijd was bij Radio 538 altijd al een minder sterk punt, dus dat belooft niet veel goeds voor de volgende grafiek. Qmusic daarentegen laat wel een mooie structurele stijging zien, terwijl NPO Radio 2 de weg naar boven tijdens corona toch een beetje kwijt lijkt te zijn geraakt.

Zoals gezegd wordt het er bij Radio 538 niet beter op als we kijken naar de luistertijd, deze is stabiel lager dan de concurrentie en er is ook weinig verbetering te zien. NPO Radio 2 heeft het de laatste periode wel ontzettend goed gedaan op luistertijd, maar het blijft afwachten of ze dit kunnen vasthouden. Qmusic is ook hier de held, met name tijdens Corona heeft het station de luistertijd kunnen verlengen, daarmee is het een van de weinige radiozenders die dit is gelukt.

Qmusic verdient hier wel echt een groot compliment, groeien binnen een crisis situatie is niet makkelijk, maar de groei die dit station ook al voorafgaand aan de crisis heeft laten zien is indrukwekkend op zowel bereik als luistertijd en naar mijn mening een teken dat die groei structureel is.

Conclusie

De pandemie heeft gezorgd voor afwijkende patronen in ons kijk- en luistergedrag, maar alles wijst erop dat we na deze corona periode weer ‘gewoon’ terug gaan vallen in ons oude media consumptie patroon. TV (STER dus voornamelijk) zal de stijging niet vast kunnen houden en ook radio zal de ingezette daling nog wel voortzetten.

Het einde van deze mediumtypen? Nee zeker niet! De mediumtypen zijn groot genoeg om nog lange tijd als massamedium te worden ingezet, maar we moeten wel echt af van de gedachte dat we het met alleen lineaire inzet gaan redden. Met name op TV zien we dat voor doelgroepen onder de 30 jaar TV heel lastig rendabel te krijgen is en op radio zien we vooral dat activatie lastiger aan het worden is. Geen probleem, wel een mooie uitdaging!

Geplaatst in Corona, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Radio, radio | Een reactie plaatsen

Qmusic kampioen van 2020, hoe en waarom?

Terugkijkend op 2020 is bij radio waarschijnlijk de koppositie van Qmusic het meest opvallende wapenfeit. Overgenomen van 538 en recentelijk ook nog NPO Radio 2 is het interessant om te kijken waar de koppositie aan te danken is en hoe structureel die waarschijnlijk zal kunnen zijn. Welk tijdvak zorgt voor de koppositie en is de rol van het Corona virus doorslaggevend in die koppositie?

De koppositie wordt altijd gebaseerd op de luisterdichtheid (het gemiddeld percentage luisteraars binnen een doelgroep naar een radiozender in een bepaald tijdvak), maar voor iedereen buiten ‘ons wereldje’ is dat een nogal loze term. Zoals in eerdere artikelen aangegeven geef ik de voorkeur aan het aantal luisteraars via bereik (%) vs. luistertijd per luisteraar (minuten).

Corona effect?

De meest recente periode voor wat betreft radiodata is de oktober-november 2020 periode, vandaar dat deze aangehouden is. Tevens is dit een relatief algemene periode, hij valt net voor de kerstperiode die afwijkend is en na de zomervakantie, die ook een afwijkend beeld laat zien inclusief de direct aanliggende perioden. De genoemde periode valt wel middenin de tweede Corona-golf, wellicht dat dat nog wel invloed heeft op de prestaties van de radiozenders.

Om het pad naar marktleiderschap te kunnen duiden zullen we 3 opeenvolgende jaren op tijdvakken vergelijken van de huidige marktleider (Qmusic) en de vorige (538). Aan de hand hiervan kunnen we zien of het structurele groei betreft of een tijdelijk (Corona?) effect.

Dagbereik (%): Qmusic structureel marktleider op ieder tijdvak!

We beginnen met het bereik, waarbij de meest pure vorm van bereik het dagbereik is, op 4 verschillende tijdvakken.

Voor wat betreft 538 zien we dat er in het ochtendtijdvak een structurele neergang is, een stabilisatie in de voormiddag en in 2020 een plotselinge daling in de middagspits nadat 2019 beter was dan 2018. Zien we hier een Corona effect, waarbij de stijging in het middagtijdvak plotseling is onderbroken? Of hebben Coen en Sander nu ze net weer herenigd zijn de groei ‘gewoon’ niet kunnen doorzetten? De middag lijkt toch wel het aanknopingspunt voor 538 te zijn om op termijn het marktleiderschap terug op te eisen, hoewel de piek van ‘ooit’ met Edwin Evers (7,1%) wellicht nooit meer zal terugkomen.

De cijfers van Qmusic zien er natuurlijk veel positiever uit, er is een structurele groei, al is die in de belangrijkste spits tijdvakken maar zeer beperkt. Feit is dat Qmusic in ieder tijdvak de marktleider is! De grootste groei komt op het conto van het tussentijdvak, waar Menno Barreveld en Wim van Helden zitten! Ook wordt hier de bereikspiek van Qmusic gerealiseerd. Het extreem belangrijke ochtendtijdvak van Mattie en Marieke groeit beperkt maar gestaag en structureel en ook Domien Verschuuren weet op de middag structureel maar eveneens beperkt te groeien.

Luistertijd per luisteraar (minuten): Qmusic, marktleider, maar niet structureel en onder druk!

Na het bereik, het aantal mensen dat naar de desbetreffende zender luistert, kijken we naar hoe lang die mensen naar die zender luisteren. We verwachten hier meer invloeden van Corona te zien dan bij het bereik, vanwege thuiswerken en daarmee ook samenhangende veranderingen in verplaatsingsgedrag. Wederom kijken we naar de 4 eerder bekeken tijdvakken.

Bij beide zenders zien we dat 2020 een topjaar was voor wat betreft luisterduur! Voorlopig heeft 538 in de ochtend nog de overhand, als is het minimaal, maar op alle andere tijdvakken kent Qmusic al een langere luisterduur.

Bij 538 zien we, afgezien van de ochtend, dat ieder tijdvak de eerste 2 jaar ook al groei liet zien, waardoor de groei van het afgelopen jaar fors, maar niet onlogisch lijkt. Je zou kunnen stellen dat de groei van het ochtendtijdvak een Corona effect is, maar de overige 3 geanalyseerde tijdvakken waren al structureel groeiende. Positief beeld dus van 538, maar het ochtendtijdvak blijft aandacht behoeven!

Op Qmusic zien we dat het beeld wat minder positief is. De zender leverde de eerste 2 jaar op alle tijdvakken structureel minuten in en heeft alleen in dit laatste Corona jaar kunnen groeien in luisterduur. Met name het midden-tijdvak (10.00-16.00 uur) groeide fors, maar gezien de ontwikkelingen van de eerste 2 jaar kan ik dit moeilijk los zien van Corona.

Strijd om marktleiderschap in het radiolandschap blijft spannend

Voor de komende periode zal de strijd om de koppositie zeker niet gestreden zijn, er zijn genoeg aanknopingspunten om een spannende strijd te verwachten. Op bereik heeft Qmusic duidelijk de beste papieren, maar op luisterduur is het minder uitgesproken favoriet.

Aan 538 het advies om de luisterduur te stabiliseren en vooral te groeien in bereik, met name nu ook in de ochtend vanwege het doorluistereffect. Hierin kan de marketingafdeling een belangrijke rol spelen.

Voor Qmusic zal het zaak zijn om de leidende positie te behouden en te bewijzen dat de huidige positie geen incident is. Het behouden van de luisterduur (dus langer vasthouden van de huidige luisteraar) zou hierin wel eens bepalend kunnen zijn. Wat dat betreft is het aan de DJ en de muziekredactie om te (blijven) leveren!

Geplaatst in Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Radio, radio | Een reactie plaatsen

Abovo Maxlead presenteert: Spotanalyzer

Na bloed, zweet en tranen in een tot voor kort ongewone samenwerking (ik noem het zelf graag een fusion) van Strategie met Data & Tech mogen we eindelijk onze eigen Spotanalyzer onthullen. Deze in-house ontwikkelde tool meet attributie vanaf radio en TV naar je website en heeft als unieke feature niet alleen gesegmenteerde retargeting, maar ook website personalisatie mogelijkheden!

Meten

In een eerder artikel heb ik al eens een checklist voor een goed website attributie systeem weergegeven, uiteraard houden we alle aangegeven punten ook zelf aan.

Artificial intelligence

Punt één is een goed model voor het berekenen van de autonome verkeersstroom, waardoor het door de campagne toegevoegde verkeer ‘vrij’ komt. Het autonome verkeer wordt op basis van een in overleg vast te stellen periode bepaald, dit kan de periode direct voorafgaand aan de inzet zijn, maar ook dezelfde periode vorig jaar. We gebruiken hiervoor alleen de pull visits (SEA, SEO en direct verkeer) en berekenen de algoritmische formule. Deze wordt continu geoptimaliseerd middels machine learning, waardoor we het model kunnen kwalificeren als artificial intelligence.

Databronnen

De input (RTV contacten) moet dus gelijk zijn aan de output (websitebezoek), wat inhoudt dat de input alleen live gekeken contacten van 18 jaar en ouder niveau mag zijn. Deze data halen we uiteraard uit de currency onderzoeken, voorlopig nog NLO en SKO. De output betreft het eerder genoemde websiteverkeer dat overbleef na aftrek van het autonome verkeer en qua timing houden we in beginsel standaard 10 minuten na uitzenden van de spot aan. Hiervoor pakken we de data uit Google Analytics, Adobe Analytics of welk ander analytics systeem dan ook. Indien gewenst en voorradig kunnen we ook 3rd party data meenemen, denk dan bijvoorbeeld aan weer-, seizoen en voorraadsinvloeden.

Real Time dashboard

Afhankelijk van de input en de gewenste output kunnen we vervolgens een real time dashboard opzetten óf achteraf een analyse verzorgen voor het optimaliseren van de volgende radio en/of TV flight. De eerste resultaten met betrekking tot de optimalisatie van onze radio en tv plannen zijn zeer veelbelovend, in dit webinar een voorbeeld van geanalyseerde gegevens.

Retargeten

In de real-time versie van het inzetten van de Spotanalyzer is het mogelijk om contacten te retargeten die via een radio of TV contact op de website gekomen zijn. Het is zelfs mogelijk om deze persoon te retargeten aan de hand van de spotversie die deze persoon gezien heeft.

Voorbeeld: Tijdens een bezoek aan bijvoorbeeld Facebook kan iemand die naar aanleiding van een branding TV commercial voor Formule 1 reizen eerder naar de desbetreffende website is gegaan, maar daar (nog) geen actie heeft ondernomen, nogmaals bereikt worden. Deze keer wellicht met een verleidelijk aanbod om daadwerkelijk een Formule 1 reis te boeken. Dit is momenteel mogelijk op vrijwel alle platformen en via alle beschikbare DSP’s.

Personaliseren

Een vervolgstap op het retargeten is het optimaliseren van de conversiefunnel op basis van de weergegeven tv of radio commercial. Inmiddels is algemeen bekend dat personalisatie, het relevant maken van je boodschap, tot een flink hogere conversie leidt. Als we via voorgaande systeem weten welke uiting de consument heeft gezien, kunnen we real-time en autonoom de website daarop aanpassen.

Voorbeeld: Tijdens het kijken naar Boer Zoekt Vrouw komt er een commercial voor een stedentrip Parijs voorbij in het reclameblok. De kijker is dermate geïnteresseerd door de tv commercial dat zij meteen naar de homepage van de aanbieder gaat. Deze bezoeker wordt herkend door de website, gelinkt aan de TV commercial en zij ziet op de homepage de desbetreffende reis naar Parijs staan. Ook dit is momenteel mogelijk op vrijwel alle platformen en via alle beschikbare DSP’s.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden van de Spotanalyzer? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking waarin we de mogelijkheden bespreken!

Geplaatst in Abovo, algoritme, Artificial intelligence, Attributie, Communicatie, Conversie attributie, Crossmediaal, Kijkcijfers, Machine learning, Marketing, Marketing technieken, Media branche, Mediabureau, Online, Radio, radio, SEA, SEO, SKO, Televisie, TV, TV | Een reactie plaatsen

Corona is back! Wat doet dat met ons surf-, kijk- en luistergedrag?

Hoewel we gehoopt hadden deze tweede Corona golf te vermijden, zitten we er helaas toch middenin. Tijdens de eerste golf hebben we veelvuldig Corona-media-updates gemaakt, waarin met name de mediaconsumptie centraal stond. We zagen een duidelijke piek in het begin van de Corona pandemie, die later langzaamaan afnam naar relatief normale proporties. Intussen zitten we in de tweede golf en zou je kunnen veronderstellen dat de nieuwswaarde minder is, we kennen het verhaal nu immers wel toch? Tijd om de data in te duiken!

Mediaconsumptie

De belangrijkste mediumtypen in Nederland zijn online, tv en radio, gemeten naar advertentievolume tenminste. Voor deze analyse gebruiken we dan ook GfK DAM voor online, SKO voor TV en NLO voor radio. Dit zijn de geldende currency onderzoeken voor deze mediumtypen en we stellen ze in op de 10+ populatie gedurende de gehele dag. Dit levert de onderstaande grafiek op voor de belangrijkste waarde: bereik.

Het eerste wat opvalt is dat het dagbereik van online tegenwoordig hoger is dan dat van de andere mediumtypen. Verder zien we dat het stuivertje wisselen is tussen online en tv voor de nummer één positie op weekbereik. Ook valt op dat bij online het dagbereik veel dichter bij het weekbereik ligt dan bij de andere mediumtypen het geval is en dat online veel stabieler is over de verschillende maanden en ook tijdens de Corona pandemie! Tijd om in te zoomen op TV en radio, daar zit immers met name de fluctuatie en een interessant afrekenmodel op doelgroep GRP’s (eventuele gratis bijvangst).

TV & Radio bereik

Helaas werkt het NLO radio-onderzoek vooralsnog met samengestelde maanden en is net de maand augustus-september 2020 opgeleverd. Voor september is er dus geen complete maand beschikbaar, dat zou pas het geval zijn als we ook september-oktober 2020 binnen hebben (half november) en we daar een gemiddelde van kunnen nemen. Onderstaand een vergelijking op alle mediumtypen per maand in 2019 vs. 2020.

Zoals inmiddels bekend kent TV de meeste fluctuatie, zelfs nog meer dan normaal in deze maanden. Tijdens de eerste Corona golf is er aanmerkelijk meer tv gekeken en ook tijdens de tweede golf zien we het tv bereik alweer stijgen tot boven dezelfde maand vorig jaar.

Radio heeft minder kunnen ‘profiteren’ van de Corona crisis, het mediumtype heeft pas in de laatste 3 maanden het niveau van 2019 kunnen evenaren en lijkt er in augustus iets bovenuit te komen.

Online is ook in deze weergaven zeer stabiel, met slechts een kleine toename van bereik en opvallend genoeg een afname in de twee meest recente maanden.

Kijk-/luistertijd per gebruiker voor TV & radio

Bij met name radio en TV is ook de duur dat men het mediumtype consumeert van groot belang, omdat in een lineaire stream de advertentie een aantal keren geplaatst wordt. De kijktijd per kijker respectievelijk luistertijd per luisteraar is dan de aan te houden variabele, deze wordt in minuten onderstaand weergegeven.

De eerste Corona golf is ook in de kijk- en luistertijd goed terug te zien, we zien een direct effect bij tv en een wat uitgesteld, maar ook structureler effect bij radio. De huidige tweede golf geeft op TV alweer een langere kijktijd, op radio zien we dat nog niet terug door het ontbreken van recente data. Uiteraard is de verwachting wel dat naast het bereik van radio ook de duur van de consumptie weer gaat toenemen. Niet alleen omdat dit vorig jaar ook gebeurde en dus een vaste seasonality is, maar ook omdat de twee de golf een dergelijk effect (zij het wellicht op iets kleinere schaal) waarschijnlijk weer gaat bewerkstelligen.

Overall

Dat de nieuwswaarde van deze tweede golf minder is dan bij de eerste golf lijkt aannemelijk. Maar het thuiswerken en de mindere mate van sociaal contact zorgt waarschijnlijk toch voor een toename van mediaconsumptie en een langere duur van die consumptie. In bovenstaande analyse zijn mediumtypen in zijn totaliteit onderzocht, vanuit de vorige Corona golf weten we nog dat er veel verschil zit in consumptie per exploitant van mediaruimte. Programmering van nieuws en actualiteiten, nationale en regionale content en ook commerciële slagkracht van exploitanten (opvallend genoeg vooral de NPO) kunnen dan het verschil maken tussen het al dan niet realiseren van media-, communicatie- en marketing doelstellingen!

Geplaatst in Corona, Kijkcijfers, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Online, Radio, radio, SKO, Televisie, TV, TV | Een reactie plaatsen

De folder, aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen!?

Met name in de grote steden staat de folder onder druk. Vanuit de politiek is er een duidelijke wens om het aantal kilo’s papier dat door de brievenbussen komt en ongebruikt bij het oud papier gaat terug te dringen. De productiekosten van folders worden door een almaar stijgende papierprijs steeds hoger en de verspreiders van de folder zijn noodgedwongen samengegaan wat tot een monopoly op deze markt heeft geleid. Genoeg ingrediënten voor een tragisch einde van een ooit onmisbaar geacht mediumtype. Maar wat als het glas halfvol zou zijn in plaats van half leeg? Welke kansen zijn er nog voor het mediumtype? En wat zou er positief kunnen zijn aan het opt-in beleid?

Van opt-out naar opt-in

Tot voor kort kende heel Nederland het opt-out systeem voor ongeadresseerd drukwerk. Indien je geen folders en/of huis-aan-huisbladen wil ontvangen, plak je een NEE/NEE of NEE/JA sticker op je brievenbus die dat aangeeft. Het opt-in systeem, zoals dat momenteel in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Tilburg en ook Den Haag geldt, gaat uit van het omgekeerde verhaal. Je moet nu een JA/JA sticker plakken als je juist wél ongeadresseerd reclamedrukwerk en hah-bladen wil ontvangen. Deze steden zijn voorlopers, maar de verwachting is wel dat dit systeem binnen enkele jaren de overhand zal hebben.

Eigen onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie heeft Abovo Media de samenwerking gezocht met onderzoeksbureau Markteffect. Samen hebben we de verschillen tussen opt-out (434 respondenten) en opt-in (460 respondenten) gemeenten in kaart gebracht via zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Dat begint bij de huidige brievenbussticker en het gevoerde beleid.

Brievenbussticker

In principe kun je zeggen dat het grootste verschil zit in het aantal huishoudens zonder sticker, dit gaat namelijk van 71% naar 33%. Verder zien we een toename in het percentage personen dat geen folders wil ontvangen (van 29% naar 46%), maar een nog grotere toename in het aantal huishoudens dat juist wel folders wil ontvangen, namelijk van 0% naar 21%. Als we kijken naar het gevoerde beleid en de bekendheid daarvan, dan ligt een verdere stijging van het aantal JA/JA stickers eerder voor de hand dan van de NEE/JA of NEE/NEE stickers.

Gevoerde beleid

Binnen de gemeenten waar (voorlopig) alles bij het oude blijft, heeft 70% geen idee welk systeem geldt. Uiteraard is het vraagstuk hier (nog) niet aan de orde en dus heeft men zich hier ook niet in verdiept. In de gemeenten waar wel (al) het opt-in systeem geldt, is slechts 35% daarmee bekend. Zo’n 15% denkt nog steeds in het oude opt-out systeem te zitten en bijna de helft van de personen heeft geen idee. Je zou kunnen stellen dat het niet direct bovenaan het prioriteitenlijstje van de consument staat…

Populariteit reclamefolders

De reden voor het lezen van reclamefolders is vooral functioneel. Van alle respondenten geeft 71% aan de folder te lezen voor relevante aanbiedingen, 43% voor inspiratie, 30% voor oriëntatie op winkels, 26% voor het vergelijken van producten en 16% ter ontspanning/vermaak. Er zijn flinke verschillen per branche in he gebruik van de folders:

Dagelijkse boodschappen

Papieren folders worden het meest gebruikt voor de dagelijkse boodschappen, binnen deze categorie nemen ze de 1e positie in (49%) en de online versie hiervan de 3e positie (24%). Zodra het beleid verandert komen beide vormen dichter bij elkaar te liggen met een 2e positie voor de papieren versie (35%) en een 3e positie voor de online versie (30%). De persoonlijke bonusaanbiedingen staan altijd ook in de top 3. Het beleid zorgt dus duidelijk voor een omslag naar online foldergebruik, maar vangt zeker het gebrek aan de papieren folder niet op!

Huis, tuin & dier

Bij deze categorie zien we dat het gebruik van de papieren folder fors minder wordt (van 36% naar 20%) en dat het gebruik van de online folder daar niet van profiteert (stabiel op 17%). De papieren folder staat bij beide beleidsvormen op de 2e plaats gevolgd door de online folder op de 3e plaats. De website van de winkel staat fier bovenaan met 43% resp. 66%, we kunnen dus concluderen dat het gemis van de folder hier veel minder groot zal zijn en het publiek zich vooral naar de website van de desbetreffende winkel verplaatst.

Elektronica

Bij deze categorie zien we een veel minder grote rol voor zowel de papieren als de online folder. In het oude opt-out systeem zien we dat de papieren folder een 2e plaats inneemt met 24% en de online folder een 3e plaats met 11%. De website van de winkel staat ook hier bovenaan, nu met maar liefst 61%. In het nieuwe opt-in systeem zien we dat de papieren folder de top 5 niet eens heeft gehaald en de online folder een 5e plaats inneemt met 12%. Ook hier staat de website van de winkel bovenaan, nu met maar liefst 82%! Zo op het eerste gezicht zou je kunnen stellen dat van alle 3 onderzochte categorieën het effect van de folder en dus het gemis bij het deels wegvallen ervan, in de elektronica het kleinst is.

Alternatieven

Gevraagd naar alternatieven komen de populaties uit beide steekproeven met ongeveer dezelfde mogelijkheden, waarbij het verschil op vergelijkingssites het meest in het oog springt. Folders in de winkel zijn een mooi alternatief, maar die zal de consument alleen zien als ze al daadwerkelijk in de winkel is. Juist dat aspect brengt het grootste probleem met betrekking tot het opt-in beleid voor de folder het best naar voren. Indien iemand echt op zoek is naar informatie dan is dat altijd wel online te vinden. De folder concurreert slechts minimaal met middelen om producten en diensten te zoeken, de folder is juist sterk in het verleiden van klanten die (nog) niet in de winkel komen en producten waar je misschien niet naar op zoek was. De latent zoekende zal vooral gemist worden…

Key take-outs

Ten eerste is het van groot belang om de consument bewust te maken van het beleid en de daarmee samenhangende noodzaak om een sticker op de brievenbus te plakken. Verspreid stickers, maak het de consument zo makkelijk mogelijk om die stap te zetten.

Denk na over alternatieven, zowel online als ook via selectieve (geadresseerde) verspreiding van folders. Er is ook op lokaal gebied zeer veel mogelijk, een vervanging van de folder zit er waarschijnlijk niet in, maar een kostenefficiënte combinatie van offline (bijvoorbeeld hah-bladen of OOH) en online middelen zal zeker dicht in de buurt kunnen komen.

Het oriëntatiegedrag zal zich nog sneller verplaatsen naar het online domein door deze beleidswijziging, waar de consument actief op zoek gaat naar informatie en aanbiedingen. Vergelijking geschiedt hier voornamelijk op prijs, dus als lokale retailer is dat niet altijd een positieve ontwikkeling.

De zoekende consument zal zijn weg op de een of andere manier wel gaan vinden, er zijn genoeg middelen om deze consument op het juiste moment en de juiste plaats te bereiken. Niet makkelijk te bereiken is de latente consument. De consument die niet op zoek was naar jouw product, maar daar uiteindelijk wel mee de winkel uit liep. Juist deze latente consument vormt de grootste uitdaging.

Het belangrijkste advies aan de folderende retailer is: blijf rustig. Kijk waar je potentie gaat missen en bereken je kosten/baten verhouding om deze potentie alsnog te verzilveren.

Het positieve aan het nieuwe beleid is een forse afname in printkosten en de daarmee samenhangende stap die je zet in corporate responsibility. Ook dwingt het ondernemers om nog meer na te denken over een omnichannel benadering van haar doelgroep, het verbinden van online met offline zal essentieel blijken te zijn in het voortbestaan van de retailer.

Via deze link de whitepaper, via deze link het webinar of in deze link het webinar tijdens de #OmnichannelWeek van AbovoMaxlead in 2020!

Geplaatst in Communicatie, Corona, drukwerk, drukwerksticker, Folder, Huis-aan-Huis, Maatschappij, Marketing, Marketing technieken, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Niels Bruinsma, Online, Politiek, Politiek, print, Uitgevers | Een reactie plaatsen

Gelukkig, onze kinderen zijn veilig want de STER gaat reclamevrij!

Op 6 juni van het vorige jaar schreef ik al eens in een artikel dat het reclamevrij maken van de publieke omroep vóór 20.00 uur compleet zinloos was. Kinderen kijken tegenwoordig minstens net zoveel online video als lineaire video en het reclamevrij maken van YouTube (het grootste online video platform) is een lastige opgave om het maar eens zacht uit te drukken. Verder gaf ik aan dat als men de tere kinderzieltjes via lineaire video wilde beschermen, men dan maar beter alleen Zapp en Zappelin (de kinderzenders van de NPO) reclamevrij kan maken.

Asjemenou…

Intussen is het besef van dat laatste punt ook in Den Haag doorgedrongen en ziet het er naar uit dat Zapp en Zappelin inderdaad reclamevrij gaan worden. Naar mijn persoonlijke overtuiging levert een dergelijke stap geen enkel positief effect op, maar alleen maar negatieve effecten. Door reclame gericht op kinderen op de publieke omroep toe te staan kon de publieke omroep tenminste voor een deel de spelregels bepalen, nu laat men een lineair monopolie ontstaan bij de commerciëlen van AdAlliance (RTL & BrandDeli). Natuurlijk hebben wij alle vertrouwen in het maatschappelijke bewustzijn van AdAlliance, maar de stem van de publieke omroep in dit speelveld zal wel gemist worden.

Door het wegvallen van advertentiemogelijkheden op Zapp en Zappeling zal een groot deel van het voor hen gereserveerde budget naar het eerder genoemde AdAlliance stromen, maar zeer waarschijnlijk niet alles. Sterker nog, naar verwachting kan AdAlliance al dat reclamegeld niet eens uitplaatsen, want meer kijkers zullen er waarschijnlijk niet komen. Adverteerders zullen dus nog meer dan nu al de weg naar digitale content gaan vinden en komen dan vooral in Amerika (Google & Facebook) en China (TikTok) uit. Uiteraard is op deze netwerken nog veel minder druk uit te oefenen door de Nederlandse politiek.

Dan voor wat betreft campagnes van onze adverteerders. Uit doorrekeningen voor september blijkt dat een lineair campagnebereik van 50% van de kinderen via STER en AdAlliance prima te realiseren is, maar hoe gaat dit er uit zien als we straks alleen nog maar bij AdAlliance terecht kunnen? Onderstaand het dagbereik (%) op 4-8 jaar en 8-12 jaar per exploitant vanaf 2016.

Bron: SKO obv relevante tijdvak en zenders afgelopen jaren

Opvallend is uiteraard allereerst de grote piek die de STER realiseert in Q4 van ieder jaar. Het Sinterklaasjournaal doet de zenders van de STER duidelijk goed en maakt het in die meest belangrijke periode van het jaar voor adverteerders de absolute marktleider op beide doelgroepen. AdAlliance is veel stabieler door het jaar heen wat dat betreft. Verder valt uiteraard het afnemende bereik op van beide exploitanten en op beide doelgroepen. Hoewel de afname gestabiliseerd lijkt te zijn de laatste twee jaar, is het beeld onmiskenbaar neerwaarts gericht.

De kijktijd (in minuten per kijker) laat ook een negatief beeld zien van de lineaire TV markt, hoewel ook hier geldt dat de laatste twee jaar redelijk stabiel lijken te zijn.

Bron: SKO obv relevante tijdvak en zenders afgelopen jaren

Voor het haalbare lineaire campagnebereik volgend jaar binnen een monopolistische markt kijken we naar de verhouding tussen dag-, week- en maandbereik van AdAlliance. Onze inschatting op basis van deze onderstaande waarden is dat een campagnebereik van 50% niet meer kostenefficiënt gerealiseerd kan worden, 45% zou wellicht haalbaar zijn, maar we houden rekening met een scenario dat 40% meer voor de hand ligt indien budgetten relatief gelijk blijven.

Bron: SKO obv relevante tijdvak afgelopen jaren

In bovenstaande inschatting gaan we uit van een behoudende kostenstructuur van AdAlliance. Hoewel dat in het verleden op de reguliere doelgroepen niet altijd het geval was, hebben we inmiddels de toezegging van AdAlliance dat we ‘geen extreme dingen hoeven te verwachten’ op de kids markt. Uiteraard zullen wij hen daar aan houden en ook in deze constant veranderende markt het beste resultaat voor onze adverteerders nastreven. Dat kan zo maar eens een nóg verdere digitalisering van het videoplan zijn!

Geplaatst in Abovo, Kijkcijfers, Maatschappij, Marketing, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Online, Politiek, Politiek, Sinterklaas, Strategie, Televisie, TV, TV | Een reactie plaatsen

Radio, the perfect wingman!

Al voordat ik fan was van media en communicatie was ik fan van de Formule 1. De legendarische Ayrton Senna heb ik nog net z’n laatste races zien afwerken en de opkomst en neergang van Jos Verstappen, inderdaad, nu bekend als de vader van, heb ik intensief meebeleefd op tv en het circuit. Mooi als zich dus een parallel tussen twee van mijn favoriete onderwerpen aandient!

Lewis Hamilton & Valtteri Bottas

Een ongekend fenomeen van de hedendaagse Formule 1 is Lewis Hamilton. Al jaren op rij is hij de koning binnen de sport, maar tevens wordt hij al net zo lang bekritiseerd (en geprezen) vanwege zijn houding en gedrag vooral buiten de baan en de enorme bak met geld die hij verdient. Punt is dat hij het wel waar maakt, al jaren op rij. Valtteri Bottas is sinds enige jaren zijn teamgenoot. Deze Fin is vooral heel snel over één rondje en verslaat Hamilton dan ook geregeld in de kwalificaties. Als alles juist staat ingesteld bij Bottas, zowel psychologisch als technisch, kan hij op momenten van iedereen winnen. Toch komt hij in de race meestal te kort op z’n teamgenoot, maar sleept wel punten weg bij de concurrentie. Teambaas van beiden bij Mercedes noemde Bottas twee jaar geleden dan ook de perfecte wingman van Hamilton, tot grote ontevredenheid en een nog verder geknakt ego van Bottas natuurlijk.

Radio is de Bottas van de mediawereld

Binnen de mediawereld zou je hetzelfde kunnen herkennen. Ik zie bij de inzet van TV reclame bijna altijd direct resultaat op zowel conversie als bekendheid. Het kost absoluut gezien een berg geld, verliest de laatste tijd ook wel iets aan bereik, staat onder druk van alles en iedereen, maar levert uiteindelijk toch het verwachtte resultaat. De gelijkenis met Hamilton is snel gemaakt. De Bottas binnen de mediawereld is naar mijn mening radio. Hoewel ik geen fan ben van Bottas (ook niet van Hamilton overigens), ben ik wel fan van radio. Het is een fantastisch mediumtype en levert mits goed ingezet mooie resultaten. Het is alleen wel vaak lastig om die resultaten ‘stand alone’ te bewerkstelligen. Radio is de perfecte wingman van TV en zou daar trots op moeten zijn in plaats van zich daar tegen af te zetten.

Hoe komt de wingman het best tot zijn recht?

Oftewel, hoe zet je radio optimaal in als ondersteuning aan TV? We beginnen bij het consumptie moment. Radio (vooral overdag) en TV (vooral in de avond) kennen een omgekeerd consumptiepatroon, dus het prime time moment is tegenovergesteld aan elkaar. De mediumtypen worden ook bijna niet tegelijkertijd geconsumeerd (probeer maar eens TV te kijken met radio op de achtergrond), wat betekent dat zodra je één mediumtype volledig benut, de inzet van het andere mediumtype altijd kwalitatief en uniek bereik toevoegt. Radio kent op non-prime-time net als TV een relatief lage prijsstelling. Verder kent de non-prime-time inzet van radio net als op TV een relatief hoge conversie naar websites. Alle voorgaande stellingen komen voort uit het TijdsBestedingsOnderzoek Media:Tijd, de tariefkaarten van de exploitanten en resultaten uit website attributie metingen van onze eigen campagnes.

Voorgaande betekent dat de ideale samenstelling op basis van kostenefficiëntie van een TV en radio campagne de volle inzet van TV (dus zeker ook non-prime-inzet vanuit conversie en kostenefficiëntie overwegingen) betreft, aangevuld met een non-prime inzet van radio. Non-prime inzet van radio betekent uiteraard een lager bereik dan wat op prime-time mogelijk zou zijn geweest, maar de inzet van radio is dan ook alleen gericht op de exclusieve aanvulling op het TV bereik.

Advies is wel om veel zenders in te zetten, 7 dagen per week en van 19.00 uur tot en met 24.00 uur om toch nog een substantieel bereik te genereren. Onderstaand het bereik (NLO) van radio wat op die manier in één dag óf week gerealiseerd kan worden. Hieruit blijkt dat 40% van het weekbereik in één dag gerealiseerd kan worden, veel lager dan alle overige tijdvakken. Het loont dus om de campagne langer aan te houden, want iedere dag voegt nog bereik toe aan het totaal.

Radio is op deze manier vooral een zeer kostenefficiënte toevoeging op tv, net zoals Bottas een zeer kostenefficiënte toevoeging is op Hamilton als het om het uiteindelijke resultaat gaat.

Max Verstappen

Voor de Verstappen fans dan nog even! De Verstappen binnen de mediawereld is volgens mij online. Hoewel het lastig blijft om online een mediumtype te noemen, omdat het een verzameling van mediumtypen is, zien we wel dat de online wereld de enige echte bedreiging voor TV is. Ik ben en blijf fan van de sport, niet slechts van één coureur, ook daar dient zich een parallel aan binnen deze beide werelden.

Geplaatst in Attributie, Communicatie, Conversie attributie, Formule 1, Geïntegreerde campagnes, Kijkcijfers, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Online, Persoonlijk, radio, Radio, SKO, Strategie, Televisie, Tijdsbestedingsonderzoek, TV, TV | Een reactie plaatsen

Vol gas naar Q4!

In mijn laatste Corona update van woensdag 20 mei gaf ik aan dat het TV bereik inmiddels weer naar het ‘normale’ niveau gezakt was. We waren de strijd met ‘het virus’ aan het winnen en de nieuwswaarde van alle persconferenties en actualiteitenprogramma’s nam sterk af. Inmiddels hebben we zelfs de (hopelijk) laatste persconferentie alweer achter ons! Nu is het tijd om de aanvalsplannen voor de rest van 2020 op te maken. Kunnen we het jaar nog eindigen op een piek, wellicht zelfs de geleden schade nog goedmaken of misschien zelfs de gewonnen voorsprong uitbouwen en hierop nog meer converteren?

Zoals eerder aangegeven ligt het gemiddelde dagbereik inmiddels (week 26) weer op een normaal niveau na een eerdere flinke stijging tijdens de Corona crisis zo blijkt uit de SKO cijfers obv iedereen van 13 jaar en ouder.

Gouden tijden voor de TV exploitanten zou je denken, want als meer mensen kijken, kun je meer geld verdienen aan adverteerders. Helaas echter zijn veel adverteerders in de Corona crisis flink afgehaakt. Campagnes werden stopgezet, uitgesteld en/of geannuleerd, waardoor reclameblokken korter waren dan ooit en er dus ondanks de hoge kijkcijfers veel minder geld binnenkwam bij de exploitanten dan in eerdere jaren. Een waarde binnen de SKO data die dit aangeeft is de bruto reclameopbrengst (x1.000) in euro’s, deze is onderstaand aangegeven vanaf 2018.

Hoewel deze waarde alweer een stuk hoger ligt dan in het begin van de crisis, is zij nog niet op het niveau dat normaal zou zijn voor deze periode, terwijl het bereik dat wel alweer is. Het is nog steeds geen vetpot bij de exploitanten, wat ook wel bleek uit de ontslaggolf die helaas over Talpa heen is getrokken.

De TV exploitanten kunnen de schade ook waarschijnlijk niet meer inhalen, want de verwachting is niet dat we met zijn allen het laatste deel van 2020 meer TV gaan kijken dan de afgelopen jaren. Een stijging van het bereik is dus niet te verwachten, sterker nog aangezien de opnames van populaire programma’s die in het najaar uitgezonden zouden worden stil hebben gelegen zou een daling meer voor de hand liggen.

Adverteerders zijn bezig met aanvalsplannen voor de laatste 5 maanden van het jaar, waar TV in veel gevallen deel van zal uitmaken, terwijl we naar alle waarschijnlijkheid te maken gaan krijgen met dalende kijkcijfers. Binnen de huidige TV-markt gaat dat zorgen voor schaarste, waardoor de prijs wellicht opgedreven gaat worden. Gezien de positie van de TV exploitanten is het niet aannemelijk dat ze daar niet van zullen willen profiteren.

Dringend advies dus aan alle TV adverteerders om hun TV inzet tijdig te reserveren voor eerste keuze op gewilde blokken en niet te veel in te zetten op tijdvakpakketten en zeker geen stopperpakketten. Tijdvakpakketten staan in de hiërarchie immers onder specifieke inkoop en stopperpakketten nog lager, waardoor de kans groot is om GRP’s te verliezen of pakketten te moeten upgraden tegen hogere kosten. Ter informatie even de uiterste aanvraagdeadlines:

Augustus08-07-2020
September06-08-2020
Oktober07-09-2020
November05-10-2020
December03-11-2020
Januari ’2102-12-2020
Geplaatst in Corona, Kijkcijfers, Media branche, Mediabureau, SKO, Televisie, TV, TV | Een reactie plaatsen

Laatste update: terugkijken op corona! – Corona effect media update 13 (woensdag 20 mei 2020)

Vandaag update nummer 13 van deze media updates, een passend moment om het einde aan te kondigen. De mediaconsumptie is zo langzamerhand weer op het oude niveau, de nieuwswaarde van corona ebt langzaam weg en de terrassen zullen binnenkort weer ‘corona-proof’ gevuld zijn. In deze update maken we de balans op van de afgelopen weken.

Economie en bruto mediabestedingen op de weg terug, schade 665 miljoen euro

In onderstaande grafiek hebben we de totale bruto mediabestedingen volgens Nielsen afgezet tegen de geïndexeerde AEX index. Duidelijk te zien in de AEX index is dat week 12 het dieptepunt van de crisis vormde, ook de mediabestedingen gingen toen serieus omlaag. De AEX herstelde zich vanaf dat moment weer, de mediabestedingen zien ook langzaamaan weer een stijging. Naar verwachting is er bruto 665 miljoen euro verdampt door de corona crisis, dit is een daling van 25% ten opzichte van het gemiddelde van 2018 en 2019.

Schadepost TV 270 miljoen, radio 65 miljoen en online 180 miljoen!

Als we verder kijken naar de bruto mediabestedingen per mediumtype, dan zien we dat TV flinke klappen heeft gekregen. Het mediumtype heeft 20% moeten inleveren, een schadepost van zo’n 270 miljoen euro bruto. Radio staat absoluut gezien daar ver onder, maar de schade is hier met 23% nog iets groter dan bij TV. De schadepost voor radio komt dan uit op 65 miljoen euro.

Online bestedingen worden door Nielsen minimaal gemeten, want ‘de Amerikanen’ staan geen data af. Naar verwachting meet Nielsen ca. 40% van de totale online bestedingen, deze 40% komt uit op ongeveer 180 miljoen euro (48% ingeleverd t.o.v. het gemiddelde van de voorgaande twee jaren). Het totale schadebedrag is lastig in kaart te brengen, want de aanname is wel dat de ‘Amerikaanse’ online bestedingen eerder op peil zijn gebleven dan de overige online bestedingen.

Dagbladen 70 miljoen in de min, folders 4 miljoen en Out Of Home 56 miljoen verlies

Dagbladen zijn moeilijker te berekenen omdat 2018 en 2019 ver uiteen liggen. Als we dezelfde berekeningsmethode aanhouden, dus op basis van het gemiddelde van 2018 en 2019, dan komen we uit op een verlies van 24% aan bruto advertentiebestedingen ter waarde van 70 miljoen euro.

De folder heeft de kleinste daling gezien van alle gemeten mediumtypen, hier zien we slechts 11% verlies ter waarde van 4,3 miljoen euro. Kennelijk is de directe conversie stroom voor de retail van groot belang geweest of is het mediumtype lastiger te annuleren. Buitenreclame heeft het ook lastig gehad en heeft een verlies van 31% opgelopen, wat een waarde vertegenwoordigt van bruto 56 miljoen euro.

Verder zien we zware verliezen bij de bioscopen (50%) omdat deze daadwerkelijk dicht zijn (geweest) en zien we op de magazines en vaktijdschriften minder grote verliezen. Deze worden meestal meer voor de langere termijn ingezet en zijn minder makkelijk op korte termijn te annuleren.

Betrokkenheid, lef, ondernemerschap en West-Friese no-nonsense

En na al dit nieuws over verlies aan mediabestedingen wil ik toch graag afsluiten met een positief geluid. Juist deze crisis heeft ons namelijk doen inzien dat betrokkenheid en lef beloond worden (zie ook case Ambiance Zonwering van een eerdere update) en dat ondernemende merken óók in een crisis kunnen doorgroeien. Onze West-Friese no-nonsense benadering heeft meer dan ooit zijn gelijk bewezen. Voor, door en met ondernemers komen we ook deze crisis door.

Dank voor jullie aandacht de afgelopen weken en jullie reacties op de artikelen die ik heb geschreven. Het was het waard! Tot zover de corona-media-updates, succes en gezondheid voor een ieder!

Geplaatst in Abovo, Corona, Dagbladen, drukwerk, Folder, Maatschappij, Media branche, Mediabureau, MediaFacts, Online, print, radio, Radio, Televisie, TV, TV | Een reactie plaatsen